cape dentures dental-lab

 
cape dentures dental-lab
cape dentures dental-lab
cape dentures dental-lab
cape dentures dental-lab
Ons is trots daarop om 'n algeheel nuwe konsep in tandheelkundedienste te bied. Die konsep het ontstaan suiwer weens toenemende openbare aandrag op persoonlike en individuele diens. Die doelgemaakte kunsgebit skakel probleme op kostedoeltreffende wyse uit en daarom kry die publiek die beste waarde, gehalte en diens teen bekostigbare pryse. Ons het mediese fonds-tariewe.
Persoonlike, direkte aandag lei tot voordele en waarde vir die publiek. Gelyktydige konsultasie tussen tandarts, tegnikus en pasient verbeter kommunikasie met die gevolg dat probleme en wanopvattings dadelik uitgestryk word. Tyd en koste word gesny deurdat die tegnikus op dieselfde perseel is. U gebreekte kunsgebit kan dus ook herstel word terwyl u wag.
U word betrek by elke stap van die konstruksie en prosessering van u kunsgebit. Met die hulp en leiding van die tandarts en tegnikus kies u die skakering, vorm en gehalte van die tande wat gebruik moet word. U persoonlike voorkeur rakende die estetiese voorkoms van u kusgebit gee die deurslag. Verbeter u voorkoms deur u kunsgebit te laat uitbou om sodoende plooie te verwyder en 'n meer geronde, jonger gelaat te verkry.
Vir buitestedelike mense sal reelings vooraf verseker dat 'n stel kunsgebit dieselfde dag gereed is. Stadsmense sal hul kunsgebit binne twee dae ontvang. Vir ons by Cape Dentures is diens, gehalte en vakmanskap belangrik. Daarom kan ons u kunsgebit twaalf maande onvoorwaardelik waarborg teen breekskade.